Your address will show here +12 34 56 78

Revit Architecture kurslari

Memarlıq layihəsinin hazirlaması, planların və fasadların çəkilməsində sürətli və diqqətlı nəticələr verən bir proqramdır. Mərtəbə planlarınızı yaradarkən eyni zamanda fasad və 3D modelində yaradıla bilər, kəsiklərı rahat ala bilər sizə ayrıca vaxt qazandırır. BIM (Bina İnformasiya modelləşdirilməsı) proqramı olması sayəsində edilən dəyişikliklər eyni zaman bütün layihəyə əks olunur.

 
 Proqramın üstünlükləri;

 • mərtəbə planları və 3d model bir yerdə modelləşdirilir.
 • Fasadlar avtomatik yaranır.
 • Metraj və smeta cədvəllərı yaranır.
 • Ərazi və topoqrafi modellemesi .
 • Şəkillər (3d Renderlar) yaradilir.
 • Autocad layihələrı Revit’e əlavə oluna bilər. 
 • Revitdə işlənən layihə Autocad’e çevrilə bilər.
 • Revit çizimi Lumion 3D və 3Ds Maxdə işlənir.

 

Kimlər üçün

 

 • Memarlar
 • dizaynerlər (Memar)
 • landşaft Memarı
 • İnşaat texnik / teknikerleri
 • Şəhərsalma
 • İnşaat Mühendisleri

 

Kürs məzmunu 

Hazırlıq 

 • Revit mühitinən tanişlıq
 • Mərtəbələrın Yaradılması
 • Miqyası və ölçü vahidi nizamlanması

 

BİNALARIN QURULUŞ elementlərının yaradılması

 • Divarlar
 • Döşəmələr
 • Pilləkənlər
 • Şüşəli divarlar
 • Qapı və Pəncərələr
 • Məhəccərlər
 • Damlar

 

Yükdaşıyan elementlərının yaradılması

 • Oxların yerləşdirilməsı
 • Sutunların yerləşdirilməsı
 • Tirlərin yerləşdirilməsı

 

Kütlə modelləşdirmə (MASS Modeling)

 • Modelləşdirmə Əmrləri Anlatımı
 • Kütlə Modelləşdirmə Texnikaları
 • Müxtəlif formalarda Bina Modelləşdirmə
 • Kütlələrin Layihəyə Eklenmesi
 • Mass modelinə Divar, Döşəmə, Dam Tətbiq olunması

 

Ərazi modelləşdirmə

 • Ərazi modelinin hazırlanması
 • Ərazi Modelləşdirmə üsulları
 • Auto CAD faylında Ərazi Yaratmaq
 • Ərazidə Bina Sahəsinin hamarlanması
 • Yollar və Ətraf Tənzimləməsi
 • Ağac və Bitki Yerləşimleri

 

 MATERİAL müəyyənləşdirilməsi

 • Material məlumatın təyin olunması 
 • Material məlumatlarının daxil edilməsi

 

3d RENDER FOTOŞƏKİLİNİ YARATMAQ

 • Kamera Ayarları
 • Çizimlerdə İnsan əlavə etmək
 • Render Ayarları ve vizual
 • Render fotoşəkilinin qeyd edilməsi

 
VƏRƏQ AYARLARI VƏ ÇIXDI ALMA (PRINT)

 • Çizim Vərəqının Yaradılması
 • Çizimlerin Vərəqə yerləşdirilməsi
 • Vərəqlərın Hazırlanması
 • Vərəqın miqyasın Hazırlanması
 • Çıxdı Alınması

 
FƏRQLİ formatlara çevirmək (EXPORT) 

 • Revit çizimini .DWG Formatına Çevirmə (Auto Cad)
 • Revit çizimini .FBX Formatına Çevirmə (3ds Max)
 • Revit çizimini .PDF Formatına Çevirmə 

 
Dərslər Xüsüsi olaraq 3 səviyyədə və hər səviyyə 8 dərs və hər dərs 1.5 saat
– Başlangic    – orta səviyyə      -Mükəmməl səviyyə

Başlangic

Modelleme və Əsas 3d model

 • Text Hover
Orta səviyyə

Detallaşdırma və İŞÇİ layihə hazirlama

 • Text Hover
Mükəmməl səviyyə

Advans Memarlıq – Parametrik memarlıq və Revit kitabxana

 • Text Hover