Your address will show here +12 34 56 78
Bina İnformasiya Modelləşdirməsi, yalnız 3D həndəsi yaratmaqla deyil, daha da əhəmiyyətlisi məlumatları modellərə daxil edir. Bu məlumat birləşməsi tikintidan əvvəl, müddətdə və sonra qurulacaq birbaşa analiz və koordinasiyaya imkan verir.
Memarlıq, Konstruksiya,Elektrik, su-kanalizasiya və havalandırma layihələrin BİM modelləşdirilməsı.
BakuBİM böyük funksional təcrübəyə malikdir.Və Bütün BİM proqramlarında təcrübələrimiz vardır.